Afgelopen periode hebben de leerlingen bij Dienstverlening & Producten van klas 3 wekelijks een gezonde snack verkocht in de kantine! … Lees meer

nieuws

In het voortgezet onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober het dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit … Lees meer

nieuws

We zijn dit schooljaar weer goed van start gegaan! Het docententeam is afgelopen vrijdag en maandag bij elkaar gekomen voor … Lees meer

nieuws

Het was een bewogen schooljaar, waarbij er een deel onderwijs op afstand werd gegeven en waar leerlingen de laatste weken … Lees meer

nieuws

We willen onze eindexamenleerlingen van harte feliciteren met het behalen van hun diploma! Ondanks de omstandigheden is het hen allemaal … Lees meer

nieuws

Afgelopen maand hebben onze leerlingen, docenten en ouders samen hard gewerkt om het onderwijs op afstand tot een succes te … Lees meer

nieuws

Vandaag hebben alle examenkandidaten hun profielwerkstuk afgerond, dit gebeurde in de vorm van een beroepenmarkt. Het verplichte examenonderdeel heeft als … Lees meer

nieuws

Connor van basisschool de Kubus en Sophie van basisschool de Kubus waren allebei op de open avond van 28 januari. … Lees meer

nieuws
GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.