Jongen-met-de-computer
jongens-in-de-gymzaal
Meisje-in-de-klas
Meisjes-in-de-klas
pannenkoeken-bakken
proefje-in-de-klas
In klas 3 start de bovenbouw met je examenprogramma. Je kiest voor mavo plus beroeps of voor mavo plus theorie om door te stromen naar de havo.

Halverwege klas 2 kies je welke richting je opgaat. Door al je ervaringen met beroepenwerelden bij GO!, de (buitenschoolse) stages en je coach/loopbaangesprekken, ben je hierop goed voorbereid. Daardoor kun je al een eerste keuze maken.

Het diploma mavo plus beroeps
Je doet examen in 6 theorievakken en het beroepsprofiel Dienstverlening & Producten.
Met je mavo-diploma (TL) kun je instromen op niveau 4 in het mbo

In klas 4 kun je beslissen om examen te doen in 5 theorievakken en het beroepsprofiel Dienstverlening & Producten. Je krijgt dan een diploma gemengde leerweg (GL).

Het diploma mavo plus theorie, voor een goede doorstroming naar de havo
Je doet examen in 7 theorievakken.
In klas 4 kun je beslissen om toch examen te doen in 6 theorievakken.

Dienstverlening & Producten (D&P)
Bij D&P kun je je breed oriënteren op de verschillende beroepenwerelden. In leerjaar 3 is dit nog heel breed en in leerjaar 4 kun je keuzes maken voor praktijkvakken die aansluiten bij jouw interesses en vaardigheden (skills).
We vinden dit een heel belangrijke voorbereiding op de keuze voor een opleiding binnen het mbo. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een vlekkeloze doorstroming, waarin jij jouw mogelijkheden kent en weet wat je wilt. Je kunt dus een mavo-diploma halen met als extra het praktijkvak Dienstverlening & Producten.
Voor meer informatie: www.nieuwvmbo.nl

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.