Jongen-met-de-computer
jongens-in-de-gymzaal
Meisje-in-de-klas
Meisjes-in-de-klas
pannenkoeken-bakken
proefje-in-de-klas
Jouw coach is voor jouw en je ouders het eerste aanspreekpunt op school.

Iedere week heb je een afspraak met je coach

De coachgeprekken zijn tijdens een Amsfortuur. Jullie bereiden het gesprek voor in Peppels, zodat je goed weet wat je wilt bespreken. Soms is zo’n coachgesprek met een groepje leerlingen. Zo kunnen jullie ook van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

Voortgangsgesprekken met je ouders

Vijf keer per jaar zijn je ouders bij de gesprekken. De eerste keer als kennismaking, driemaal bij het voortgangsgesprek en op het einde van het jaar bij de evaluatie.
Tijdens die gesprekken heb jij de leiding. Je gebruikt je digitale portfolio en laat zien hoe jij je ontwikkelt, waar je trots op bent en welke keuzes je wilt maken.
Samen stippelen jullie jouw leerroute uit en bekijken jullie welke begeleiding je daarbij nodig hebt.

Loopbaangesprekken

Met je coach heb je ook loopbaangesprekken. Hierin praten jullie over wat jij interessant vindt en wat je talenten en je drijfveren zijn. Je ervaringen bij je stages (die heb je elk jaar!) binnen en buiten de school zijn hierbij heel belangrijk. Zo kun je ontdekken wat je in de toekomst zou willen gaan doen.
Ons uitgangspunt is dat als jij met je diploma op zak het Amsfort verlaat, je goed weet wie je bent, wat je wilt en welke vervolgopleiding je gaat doen.

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.