Jongen-met-de-computer
jongens-in-de-gymzaal
Meisje-in-de-klas
Meisjes-in-de-klas
pannenkoeken-bakken
proefje-in-de-klas
Wat is jouw kracht. Waar wil je goed in zijn? Wat wil jij leren ervaren en doen?
Dat gaan we samen ontdekken op het Amsfort.

We geven je verantwoordelijkheid

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.

Jij bepaalt voor een groot deel je dagindeling

Tijdens de wekelijkse planningsles plan je je rooster voor de volgende week (en soms voor meer weken). Met je coach bespreek je je keuzes.

Wij helpen je om door te zetten

Iedereen die hier binnenkomt heeft een gemengde leerweg (GL), mavo (TL) of mavo/havo-advies. Maar je volgt wel je eigen leerroute. Al bij je eerste coachgesprek mag jij aangeven wat je kunt en wat je wilt. Misschien wil je vakken op havo-niveau doen, meer talen leren, computers programmeren, dansen of toneelspelen… Als jij durft, helpen wij je om door te zetten.

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.