Excursie religie

Nieuws |

Als afsluiting van het project religie zijn we met zeven docenten en de derde klassen op bezoek geweest bij drie gebedshuizen. In drie roulerende groepen zijn de leerlingen van 3A, 3B, 3C langs geweest bij de Synagoge van Amersfoort, de Rahman Moskee en de Franciscus Xaveriuskerk. Leerlingen hebben een rondleiding in het gebouw gekregen en hebben veel goede vragen gesteld aan hun gastheer/vrouw. Leerlingen hebben uitleg gekregen over waar de gebouwen voor gebruikt worden, de geschiedenis van de verschillende gemeenschappen in Amersfoort en de rituelen die bij de verschillende geloven horen.  Veel van de leerlingen zijn tot de conclusie gekomen dat de drie geloven minder van elkaar verschillen dan ze eerst dachten!

We kijken terug op een leerzame en zeer geslaagde middag.

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.