Jongen-met-de-computer
jongens-in-de-gymzaal
Meisje-in-de-klas
Meisjes-in-de-klas
pannenkoeken-bakken
proefje-in-de-klas
Je werkt hier op mavo- en soms ook havo-niveau.
Kun je het aan om de havo te doen? Het Amsfort werkt samen met verschillende havo-scholen in Amersfoort om doorstroming mogelijk te maken en soepeltjes te laten verlopen.

Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen zijn belangrijke vakken op het Amsfort. Je werkt bij elk vak op het niveau dat jij aankunt: mavo of soms ook havo-niveau.
Bijzonder is dat je in de lessen een korte instructie krijgt en veel zelf aan de gang gaat met (doe)opdrachten. Je werkt digitaal (iedereen heeft hier een eigen iPad), met boeken, schriften, laptops en andere materialen. Zodoende leer je op een betere, leukere manier, ben je veel bezig en bouw je tegelijk aan je skills.

Doorstromen naar de havo

Wanneer je laat zien dat je op havo-niveau kunt werken, dan onderzoeken we of dit voor alle vakken geldt en of je tussentijds, na klas 1, kunt doorstromen naar de havo. Wij werken hierin samen met het Vathorst College. Wanneer je in klas 2 besluit dat je na de mavo door wilt naar de havo, dan kies je in de bovenbouw een vakkenpakket van 7 theorievakken.

Met je diploma kun je dan doorstromen naar de havo.

Actief leren

Toetsen maak je hier om van te leren en om een stukje verder te komen! Zo’n toets kan soms ook een presentatie, activiteit of product zijn.
Om een toets goed te maken, moet je van te voren weten of je de lesstof beheerst. Dit oefen je in de weken voordat de toets plaatsvindt. Hierover krijg je feedback van je docent en/of medeleerlingen. Met de letters o/m/v/g/u weet je of je klaar bent voor de toets of aan welk onderdeel je nog moet werken. Dat scheelt veel stress bij het leren.
Voor de toets krijg je een cijfer dat meetelt voor je overgangsrapport. In leerjaar 1 en 2 krijg je voor elk vak 6 cijfers.

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.