Wat een opbrengst!

Nieuws |

De laatste GO’s zijn vorige week afgerond. Voor Business en Promotion in jaar 1 betekende dit weer dat er geld is opgehaald voor ‘het goede doel’. De leerlingen kozen Kika en stichting Magazijn ‘Je mag er zijn’ in Woudenberg (https://jemagerzijn.nl)
Met veel inzet en enthousiasme ging de groep aan de slag met collecteren, klusjes doen en stroopwafels en cupcakes verkopen. Het leverde ruim € 635,- op! Heel goed gedaan!!

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.