Van start!

Nieuws |

We zijn dit schooljaar weer goed van start gegaan! Het docententeam is afgelopen vrijdag en maandag bij elkaar gekomen voor de voorbereidingen van een nieuw schooljaar waarin we verder bouwen aan mooi onderwijs voor onze leerlingen. Vandaag kwamen alle leerlingen op school voor hun eerste coachgesprek met hun coach. Morgen is er een introductiedag die in het kader staat van kennismaken en samenwerken.

Het Amsfort College opent haar deuren weer volledig. Wij kijken er naar uit alle leerlingen weer dagelijks op school te zien.

Coach mevrouw Van der Stelt in gesprek met haar coachleerling

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.