Praktijkexamen Dienstverlening & Producten

Nieuws |

Dienstverlening en Producten is het beroepsgerichte vak op het Amsfort College.
De leerlingen leren vaardigheden die ze nodig hebben bij het organiseren van een activiteiten zoals het kerstgala, het diner voor ouders of een sportevent. Ook maken zij verschillende multimediaproducten passend bij het thema waar ze aan werken. Voorbeelden hiervan zijn instructievideo’s, folders en vlogs.

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om het CSPE (praktijkexamen) wel af te nemen bij onze leerlingen van leerjaar 4. De leerlingen waren voldoende voorbereid en hebben de vier verschillende onderdelen waar het CSPE uit bestaat allemaal uitgevoerd, verspreid over een aantal weken.

Ze monteerden een informatievideo over het wijkcentrum, kookten een heerlijk gerecht in het Kookcollege en ontwierpen een mooi nieuwsbrief. Met trots kunnen we vertellen dat alle leerlingen van leerjaar 4 voor Dienstverlening en Producten geslaagd zijn dit jaar!

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.