Mats Behrens(M4) interviewt beroemde kunstenaar

Nieuws |

Stel, voor je mondelinge SE van KV2 moet je een kunstwerk en de bijbehorende kunstenaar onderzoeken. Wat doe je dan? Je probeert contact te leggen met de kunstenaar zelf en houdt een goed online interview! Zoiets moet Mats Behrens (M4) gedacht hebben, want hij leverde naast de bibliografie een filmpje in, waarin hij Thijs Biersteker onder meer bevraagt over zijn kunstwerk ‘Plastic Reflectic’. Interviewer Mats heeft zich duidelijk goed in de kunstenaar verdiept en stelt vragen waar Thijs Biersteker, na goed nadenken, uitgebreid antwoord op geeft. Wij zijn supertrots!! Als school trekken we regelmatig externen aan of gaan zelf met de leerlingen op pad. We  vinden het mooi om te zien dat ook de leerlingen initiatief nemen in het leren buiten de gangbare lesmethodes en opdrachten om. Leren kan je immers overal en op vele manieren! Goed gedaan dus, Mats!

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.