Leerlingen steunen goede doelen

Nieuws |

Ook in coronatijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennis maken met verschillende bedrijven en beroepen door elke periode een GO! te volgen. De leerlingen van Business & Promotion hebben zelf projecten bedacht om geld in te zamelen voor een goed doel zoals De Voedselbank Amersfoort, Het Rode Kruis en KiKa.

Ze stonden met hun actie zelfs in De Stad Amersfoort!

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.