Beroepenmarkt

Nieuws |

Vandaag hebben alle examenkandidaten hun profielwerkstuk afgerond, dit gebeurde in de vorm van een beroepenmarkt. Het verplichte examenonderdeel heeft als inhoud ‘het presenteren van een beroepswereld’. We zijn uitgegaan van een win-win situatie, waarin de ervaring en kennis van de vierdejaars doorgegeven kon worden aan de 1e , 2e en 3ejaars.  Zó inspireren de leerlingen elkaar. 

Het was geweldig om te zien hoe zorgvuldig de vierdejaars hun marktkramen hadden ingericht met informatie en materialen. Jaar 1 beoordeelde de kramen op inrichting en creativiteit, leerlingen uit jaar 2 namen vervolgens interviews af bij de leerlingen. Mooi om te zien hoe veelzijdig de keuzes zijn en hoe enthousiast onze examenleerlingen kunnen vertellen over hun vervolgopleiding! 

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.