Informatieavond ouders groep 7/8

Nieuws |

Wil je nu al weten hoe we op het Amsfort College met elkaar werken, wat we belangrijk vinden en hoe ons onderwijsprogramma eruit ziet? Dat kan: speciaal voor ouders, verzorgers en andere belangstellenden presenteren wij graag onze school.

Op maandag 22 november 2021 bent u van harte welkom op onze informatieavond voor ouders/verzorgers. De avond is van 19.00 -20.30 uur en is alleen bedoeld voor ouders. Inschrijven kan hier.
Onze tweede informatieavond is op dinsdag 11 januari 2022. Deze is bedoeld voor zowel ouders/verzorgers als leerlingen. Hier kunt u zich inschrijven.

Ook basisschoolleerkrachten, internbegeleiders en schoolleiders zijn beide avonden van harte welkom.

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.