jongen-en-meisje-in-de-klas
meiden-hebben-lol
geconcentreerd-werke
docent-begeleidt-jongen-en-meisje
twee-jongen-achter-ipad
We zullen de komende tijd onderwijs op afstand verzorgen. Hoe we dat doen is hier te lezen! We proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden.

5 – 10 – 2020

Aanvullende richtlijnen: het dragen van mondkapjes

In het voortgezet onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober het dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s en bij sommige praktijklessen. In lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af.

Dit advies is gisteren geformuleerd na een overleg tussen het ministerie van onderwijs en vertegenwoordigers van de onderwijssectoren. Het Amsfort College neemt dit advies over. Vanaf maandag 5 oktober verwachten we dus, dat leerlingen en medewerkers een mondkapje dragen op het moment dat zij zich binnen school verplaatsen in de gangen en tijdens de pauzes.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.27-05-2020 periode tot de zomervakantie

We zijn ontzettend blij, dat we vanaf 2 juni, weer leerlingen op school les kunnen gaan geven. 

Vanaf vrijdag 29 mei zal het rooster in magister te vinden zijn. Dit rooster is leidend voor de leerlingen uit leerjaar 1,2 en 3.

Het lesrooster in het kort:

Leerlingen zullen op school en thuis onderwijs volgen. Per klas is er een lesrooster, zodat het voor iedere leerling helder is wanneer hij/zij les op school heeft of thuis online zal werken. Ook is in het rooster aangegeven wanneer de leerling die online werkt contact met de vakdocent kan hebben.

 • In leerjaar 1 en 2 zijn de klassen op alfabetische volgorde van de achternaam in twee groepen verdeeld. Deze groep heeft les op school of online. 
 • Het rooster bestaat uit lessen van 40/80/120 minuten. 
 • Tot aan de zomervakantie vervalt het Amsfortrooster en worden er geen Amsforturen, Be strong en GO!lessen gegeven. 
 • De lessen LO worden buiten gegeven, dus niet in de gymzaal van Midland.
 • De GO Lessen vinden in de vorm van een projectweek plaats in de week van 15 – 20 juni op school en online.
 • Leerjaar 3 is i.v.m het vakkenpakket verdeeld in clusters. Wanneer een groep groter is dan 20, dan wordt deze groep verdeeld. De indeling van de groep hangt af van de gekozen vakkenpakketten. 
 • Leerjaar 3 heeft les in de grote lokalen met maximaal 20 leerlingen.
 • Tot de SE week van 15-23 juni worden alleen theorievakken, D&P en KV2 gegeven. Na de SE week zal het vak LO intensiever gegeven worden. 

Protocol: onderwijs op school vanaf 2 juni

Het zal natuurlijk even wennen zijn. Er is een protocol opgesteld m.b.t. de veiligheid en hygiëne op school. Deze is te vinden onder downloads. Het is belangrijk dat ouders en leerlingen dit met elkaar bespreken. 

Aanpassing van het bevorderingsprotocol leerjaar 1 en 2 en van leerjaar 3

Omdat dit jaar anders verloopt dan andere jaren hebben we de regels voor de overgang naar een volgend leerjaar aangepast. Zie hiervoor de bijlage. Deze protocollen zijn gisteravond goedgekeurd door de DMR, vandaar dat het nu gedeeld kan worden. Ook dit zijn belangrijke documenten om goed door te lezen. Helemaal, omdat de rol van de leerlingen en de ouders echt van betekenis kan zijn voor wat betreft de overgang naar een volgend leerjaar. Het bevorderingsprotocol is te vinden onder downloads.

Op de fiets naar school

Alle leerlingen worden opgeroepen om op de fiets naar school te komen en het openbaar vervoer te mijden. Dit geldt ook voor leerlingen die buiten een straal van 8 km van school wonen. Het kan zijn dat leerlingen door ouders gebracht kunnen worden. De coach zal met ouders en leerlingen hierover in gesprek gaan en mocht het niet lukken om het openbaar vervoer te mijden dan is een maatwerkaanpak noodzakelijk. Samen komen we tot een oplossing.

Mondelinge toelichting

Deze week heeft elke coach een voortgangsgesprek met de leerling en ouders. 

Tijdens dit gesprek wordt de schriftelijke informatie die ik u nu heb toegestuurd, mondeling toegelicht en kunt u hierover vragen stellen.

Het gebouw is ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM en het team van het Amsfort College is klaar om de leerlingen vanaf 2 juni op school te mogen ontvangen.


19-05-2020 Voortgezet onderwijs weer open

Wij zijn ontzettend blij dat ook het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni opgestart mag worden. Volgende week informeren de coaches van onze leerlingen de ouders over de volgende zaken:

 • de voortgang
 • De overgangsnormering (aangepast voor leerjaar 1 en 2)
 • Het nieuwe rooster vanaf 2 juni


17-04-2020 Fijne vakantie

Afgelopen maand hebben onze leerlingen, docenten en ouders samen hard gewerkt om het onderwijs op afstand tot een succes te maken. Elke dag werd er online les gegeven op vaste tijdstippen. Soms werd er live uitleg gegeven, filmpjes bekeken, formatieve toetsen gemaakt en gingen leerlingen thuis zelfstandig aan het werk. De docenten waren bereikbaar tijdens deze les voor vragen en gaven leerlingen feedback. 

Leerlingen werden tweemaal per week door hun coach online gebeld om te kijken hoe het ging en om ze te ondersteunen. Daardoor spraken we ook regelmatig de ouders. 

De vakken Beeldende vorming en Lichamelijke opvoeding hebben de leerlingen uitgedaagd met sportieve en creatieve challenges. 

Benieuwd hoe de afgelopen maand er uitzag? Bekijk dan dit filmpje! 

We willen iedereen een hele fijne vakantie wensen. Jullie hebben het dubbel en dwars verdiend! 

Maand Amsfort online

31-03-2020 Sluiting scholen verlengd

Niet geheel onverwacht hebben we vanavond te horen gekregen dat diverse maatregelen die het kabinet heeft getroffen om het Corona-virus te bestrijden, waaronder de sluiting van de scholen, tot 28 april worden verlengd. Dit betekent dat we doorgaan met het aanbieden van onderwijs op afstand. 

Nu er meer duidelijkheid is gekomen over de duur van de schoolsluiting, gaan wij aan de slag met de doorontwikkeling van ons onderwijs op afstand. Ook zullen wij ons bezinnen op de afsluiting van het schooljaar. We gaan ons daarbij, onder andere, buigen over de vraag op welke manier wij in de komende tijd op afstand kunnen toetsen en op welke gronden wij aan het einde van het schooljaar een besluit kunnen nemen over de overgang van onze leerlingen naar een volgend leerjaar. Daarnaast zijn we, in samenspraak met onze medezeggenschapsraad, druk met de organisatie van de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen. Tevens gaan we aan de slag met de organisatie van de schoolexamens voor leerlingen van leerjaar 3. We zullen de ouders en onze leerlingen, ook in de komende tijd, informeren over de besluiten die worden genomen. 

27-03-2020 Nieuwe informatie

Voortgangsgesprekken:

Op dinsdag 31 maart staan de voortgangsgesprekken gepland. Deze gaan NIET door. Wel zal iedere coach de komende week contact zoeken met ouder(s), verzorger(s), om te horen hoe het gaat en wat de ervaringen zijn van dit “onderwijs op afstand”.


Schoolexamenweek leerjaar 3:

De geplande schoolexamenweek voor leerjaar 3 van 6-10 april gaat niet door, maar wordt tot nader orde uitgesteld. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het Coronavirus.


Geen summatieve toetsen voor een cijfer:

Op dit moment controleren we formatief of de leerlingen de lesstof goed begrijpen en beheersen. De uitslagen hiervan worden, net als altijd, in Magister geplaatst.
Het doel is natuurlijk om van een O en een M een V/G of U te maken. Hoe dit te doen, wordt met de leerling besproken door de vakdocent. De coach houdt een vinger aan de pols.


Alle vakken tellen mee:

De vakken Beeldend en LO kunnen helaas nu niet in het handenarbeidlokaal of in de gymzaal gegeven worden, maar er zijn wel mooie lessen ontwikkeld.
Deze lessen moeten ook gedaan worden. Je kan ze helemaal zelf inplannen, want ze staan op de zaterdag. Niet vergeten dus!


24-03-2020 centraal examen komt te vervallen

Aan het eind van deze ochtend liet Minister Slob in een persconferentie, onder andere, weten dat:

 • het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen;
 • leerlingen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma kunnen behalen;
 • scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen

17-03-2020 Ella Verweij spreekt leerlingen toe en vertelt over Amsfort onderwijs op afstand.
23-03-2020 Afgelopen week hebben de docenten een persoonlijke boodschap ingesproken voor alle leerlingen om ze een hart onder de riem te steken.


Algemene vragen


Wat wordt er van mij verwacht als de school gesloten is?
We verwachten van je dat je bezig blijft met je vakken en dat je werkt volgens het rooster. Dit vind je vanaf nu volledig in je Peppelsagenda, dus niet in magister. In je agenda zie je vakken op vaste tijden. De docent is op datzelfde moment, net als jij, ook online in Peppels. Het fijne is dat ook je klasgenoten dan met het vak bezig zijn. Dus je kunt samenwerken, elkaar vragen stellen en vragen stellen aan je docent.

Waarom hebben we geen vrij?
De lesstof zal gewoon doorlopen, we willen vóór de zomervakantie graag alle lesstof met je afronden. Daarom is het belangrijk dat je je aan de bovenstaande afspraken en het rooster houdt. Het is daarvoor van belang dat je de stof en instructie die je digitaal vindt dus goed en zelfstandig bijhoudt. Bedenk dat je altijd je vakdocent om uitleg en ondersteuning kan vragen. Op deze manier kan je toch de lesstof leren en kennen en zorgen we er zo samen voor dat we klaar zijn voor de zomervakantie.

Hoe ziet mijn schooldag eruit?
Dit is je dagrooster van maandag tot en met vrijdag:
Voor leerjaar 4 is dit rooster iets anders i.v.m. de SE’s, proefexamens en de examentraining.


09.00-10.30 uur Vak 1 met online docent
10.30-11.00 uur Pauze en even lekker bewegen
11.00-12.30 uur Vak 2 met online docent
12.30-13.00 uur Lunchpauze
13.00-14.30 uur Vak 3 met online docent
Vanaf 14.30 uur Amsfortuur zelfstandig werken
In het weekend Je werk afmaken als het nog niet klaar is

Per week zijn er ook twee LO-lessen, waarin je leuke beweegopdrachten krijgt en mooie challenges. Ook de vakdocenten van beeldende vorming zullen opdrachten in Peppels zetten. Deze opdrachten staan op zaterdag. Deze plan je zelf in.


Ik zit in de examenklas, wat nu?

 • het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen;
 • leerlingen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma kunnen behalen;
 • scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen

Concreet hebben wij vandaag van de minister tot begin juni de ruimte gekregen om de schoolexamens af te ronden om daarmee te voldoen aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In de periode daarna kunnen de herkansingen georganiseerd worden. We zijn blij met de ruimte die ons geboden wordt omdat het ons de kans geeft om:

• (nogmaals) te onderzoeken of er niet examens zijn die alsnog op afstand afgenomen kunnen worden;

• op welke manier wij schoolexamens, waarvoor fysieke aanwezigheid op school vereist is, kunnen organiseren op een manier die meer in lijn is met de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. 


Welke tips zijn er voor mij om in een goed werkritme te komen?
• Doe alsof je naar school gaat, aankleden en ontbijten.
• Zorg voor een goede werkplek met stoel en tafel
• Laat je niet afleiden tijdens het thuiswerken.
• Haal regelmatig een frisse neus.

Wat kan ik van mijn vakdocent verwachten en hoe is hij/zij bereikbaar?
De vakdocent houdt tijdens de les bij of je ingelogd bent in Peppels en dus aanwezig bent. Elke vakdocent zet het werk klaar in Peppels. Dit ben je al gewend, maar de instructies zullen meer gegeven worden door middel van filmpjes enz. Sommige vakken werken met weektaken. Deze staan op zaterdag, zodat je weekagenda overzichtelijk blijft.
De vakdocent is op het moment dat jij werkt volgens het rooster online voor jou beschikbaar. Je kunt via het Peppelswerklog van het vak chatten en je vragen stellen. Je kunt ook live via de Teams-app uitleg krijgen. Als jij dit aangeeft via de chat dan kan de docent je uitnodigen voor een online-videogesprek. Hierbij kunnen meerdere leerlingen uitgenodigd worden door de docent. Je kunt je vragen natuurlijk ook gewoon mailen aan je vakdocent. Dit kan de hele week en de docent probeert je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
Zodra jij een opdracht gedaan hebt, geef je dat aan, door de opdracht op “beoordelen” te zetten. De docent ziet dan net als jij een geel bolletje. Als het is nagekeken en eventueel met feedback beoordeeld is, zet de docent het op groen ‘afgerond’. Is het niet in orde, dan wordt het weer op rood gezet en moet jij er weer mee aan de slag. Deze werkwijze is al bij je bekend.

Gaan de toetsen voor een cijfer nog door?
Op dit moment zullen we alleen formatief evalueren om te kijken of je de lesstof begrijpt. Ongeveer elke week zal dit per vak plaatsvinden. De letter o-m-v-g-u zal in magister gezet worden. Wanneer je een o of een m hebt gehaald, zul je extra aandacht moeten besteden aan de leerstof. Je vakdocent en je coach houden dit samen met jou goed in de gaten, zodat je niet achter gaat lopen.

Wat kan ik van mijn coach verwachten?
Je coach is net zoals anders je eerste aanspreekpunt. Twee keer per week hebben jullie online contact met elkaar. Deze vinden bij voorkeur plaats tussen 08.30-09.00 uur en 14.30- 15.00 uur. De coach zet deze afspraken per week in Peppels. Je bereidt het eerste gesprek voor volgens de voorbereiding die in Peppels staat. Dit ben je gewend.
Je coach gaat net zoals de vakdocent je extra goed volgen. Lukt het online werken? Ben je online aanwezig volgens rooster? Doe je je werk en hoe staat het met de voortgang?
Op 31 maart staan er voortgangsgesprekken gepland met je ouders. Of deze (online) nog doorgaan, of op een ander moment plaatsvinden, laten we jou en je ouders op een later tijdstip weten.

Wat kunnen mijn ouder(s), verzorger(s) doen?
Het is belangrijk dat je de informatie over onderwijs op afstand bespreekt met je ouders. Samen kunnen jullie bepalen waar je rustig kunt werken aan je schoolwerk. Het is ook goed om je rooster te bespreken en dat je gestimuleerd wordt om je aan de schooltijden te houden. Als er vragen zijn kunnen je ouder(s), verzorger(s) altijd mailen met de coach. Net zoals jullie gewend zijn.

Ik heb nog spullen in mijn kluisje kan ik deze ophalen?
Ja dat kan. Om hiervoor een afspraak te maken, bel je naar school: 033-4753147.

Wat als ik ziek ben?
Als je ziek bent en je niet kunt werken volgens het lesrooster in Peppels, dan melden je ouders je ziek via Info@amsfortcollege.nl. Het is belangrijk dat je ook weer beter gemeld wordt via dit emailadres. Je ziekmelding wordt in Magister genoteerd.

Mijn iPad doet het niet of ik heb geen iPad en er is ook geen ander device in huis. Wat nu?
Wanneer je geen device hebt, of deze is kapot, dan kan je via school een iPad of laptop lenen. Is dit het geval dan kunnen je ouder(s), verzorger(s), een mail sturen naar info@amsfortcollege.nl. Mevr. Ella Verweij neemt dan contact met hen op. Samen zorgen we voor een oplossing. Als je problemen hebt met je apps o.i.d. kun je dit mailen naar tecteam@amsfortcollege.nl. Informeer ook je coach.

Mijn ouder(s), verzorger(s) hebben een cruciaal beroep. Wat nu?
We verwachten van leerlingen op de middelbare school in eerste instantie dat zij goed thuis voor zichzelf kunnen zorgen. Voor leerlingen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen zullen wij waar dat toch gewenst is een aanbod doen om hen op school op te vangen. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor aanmelden door telefonisch contact op te nemen met de school 033-4753147. De school is dan van 09.00 uur tot 14.30 uur geopend voor deze leerlingen. Een medewerker van de school is aanwezig om deze leerlingen op te vangen en te voorzien van een plek waar zij kunnen werken aan hun schoolwerk. Voor meer informatie over cruciale beroepsgroepen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Check regelmatig je mail.
Vanaf vandaag staat er op onze website www.amsfortcollege.nl onder de snel-button Corona allerlei informatie, zoals verstuurde mails e.d. We vinden het ook belangrijk om verbinding met elkaar te houden in deze bijzondere tijd, dus we maken filmpjes en delen ervaringen via social media en onze website. Als je ideeën hebt, of zelf iets wil laten zien, mail dit dan naar social@amsfortcollege.nl of stuur een DM naar Instagram. Denk hierbij aan de privacyregels.
Ik hoop je voldoende te hebben geïnformeerd, als je vragen hebt stel ze aan je coach. Met elkaar zorgen we ervoor dat het Amsfort-onderwijs op afstand een succes wordt.


Zorg goed voor jezelf en voor de ander! Wij rekenen op jullie.
Namens het Amsfort Team Mevr. Ella Verweij


GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.