jongen-en-meisje-in-de-klas
meiden-hebben-lol
geconcentreerd-werke
docent-begeleidt-jongen-en-meisje
twee-jongen-achter-ipad
UPDATES
24-3-2020 Centrale Examens komen te vervallen
19-3-2020 De aanmelddatum voor een MBO-opleiding is uitgesteld tot 1 mei

We zullen de komende tijd onderwijs op afstand verzorgen. Hoe we dat doen is hier te lezen!

Aan het eind van deze ochtend liet Minister Slob in een persconferentie, onder andere, weten dat:

  • het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen;
  • leerlingen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma kunnen behalen;
  • scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen
Ella Verweij spreekt leerlingen toe en vertelt over Amsfort onderwijs op afstand.
Afgelopen week hebben de docenten een persoonlijke boodschap ingesproken voor alle leerlingen om ze een hart onder de riem te steken.

Informatie i.v.m. sluiting van de school

Beste leerling van leerjaar 1,2, 3 en 4

De overheid heeft besloten dat de middelbare scholen tot en met 6 april a.s. moeten sluiten. In deze brief leggen we je uit hoe we jou zo goed mogelijk les kunnen blijven geven. En hoe dat in zijn werk gaat. Lees de informatie zorgvuldig door. Vragen kun je het beste stellen aan je coach. Hieronder lees je alle informatie die je nodig hebt om het programma van onderwijs op afstand te kunnen doen.

Wat wordt er van mij verwacht als de school gesloten is?
We verwachten van je dat je bezig blijft met je vakken en dat je werkt volgens het rooster. Dit vind je vanaf nu volledig in je Peppelsagenda, dus niet in magister. In je agenda zie je vakken op vaste tijden. De docent is op datzelfde moment, net als jij, ook online in Peppels. Het fijne is dat ook je klasgenoten dan met het vak bezig zijn. Dus je kunt samenwerken, elkaar vragen stellen en vragen stellen aan je docent.

Waarom hebben we geen vrij?
De lesstof zal gewoon doorlopen, we willen vóór de zomervakantie graag alle lesstof met je afronden. Daarom is het belangrijk dat je je aan de bovenstaande afspraken en het rooster houdt. Het is daarvoor van belang dat je de stof en instructie die je digitaal vindt dus goed en zelfstandig bijhoudt. Bedenk dat je altijd je vakdocent om uitleg en ondersteuning kan vragen. Op deze manier kan je toch de lesstof leren en kennen en zorgen we er zo samen voor dat we klaar zijn voor de zomervakantie.

Hoe ziet mijn schooldag eruit?
Dit is je dagrooster van maandag tot en met vrijdag:
Voor leerjaar 4 is dit rooster iets anders i.v.m. de SE’s, proefexamens en de examentraining.


09.00-10.30 uur Vak 1 met online docent
10.30-11.00 uur Pauze en even lekker bewegen
11.00-12.30 uur Vak 2 met online docent
12.30-13.00 uur Lunchpauze
13.00-14.30 uur Vak 3 met online docent
Vanaf 14.30 uur Amsfortuur zelfstandig werken
In het weekend Je werk afmaken als het nog niet klaar is

Per week zijn er ook twee LO-lessen, waarin je leuke beweegopdrachten krijgt en mooie challenges. Ook de vakdocenten van beeldende vorming zullen opdrachten in Peppels zetten. Deze opdrachten staan op zaterdag. Deze plan je zelf in.


Ik zit in de examenklas, wat nu?
Er wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. Op dit moment weten we nog niet precies wat de regels en afspraken worden voor de examenkandidaten. Op 23 maart is op advies van de zojuist gepubliceerde informatie door de VO-raad, besloten, dat de schoolexamens niet doorgaan. Deze mededeling heeft de schoolleiding ontvangen van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Amersfoort, waartoe onze school behoort. 
Op 24 maart zal de minister van onderwijs dhr. A. Slob een besluit nemen over de gang van zaken rondom de examens. We zullen onze leerlingen en ouders dan zo snel mogelijk verder informeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid


Welke tips zijn er voor mij om in een goed werkritme te komen?
• Doe alsof je naar school gaat, aankleden en ontbijten.
• Zorg voor een goede werkplek met stoel en tafel
• Laat je niet afleiden tijdens het thuiswerken.
• Haal regelmatig een frisse neus.

Wat kan ik van mijn vakdocent verwachten en hoe is hij/zij bereikbaar?
De vakdocent houdt tijdens de les bij of je ingelogd bent in Peppels en dus aanwezig bent. Elke vakdocent zet het werk klaar in Peppels. Dit ben je al gewend, maar de instructies zullen meer gegeven worden door middel van filmpjes enz. Sommige vakken werken met weektaken. Deze staan op zaterdag, zodat je weekagenda overzichtelijk blijft.
De vakdocent is op het moment dat jij werkt volgens het rooster online voor jou beschikbaar. Je kunt via het Peppelswerklog van het vak chatten en je vragen stellen. Je kunt ook live via de Teams-app uitleg krijgen. Als jij dit aangeeft via de chat dan kan de docent je uitnodigen voor een online-videogesprek. Hierbij kunnen meerdere leerlingen uitgenodigd worden door de docent. Je kunt je vragen natuurlijk ook gewoon mailen aan je vakdocent. Dit kan de hele week en de docent probeert je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
Zodra jij een opdracht gedaan hebt, geef je dat aan, door de opdracht op “beoordelen” te zetten. De docent ziet dan net als jij een geel bolletje. Als het is nagekeken en eventueel met feedback beoordeeld is, zet de docent het op groen ‘afgerond’. Is het niet in orde, dan wordt het weer op rood gezet en moet jij er weer mee aan de slag. Deze werkwijze is al bij je bekend.

Gaan de toetsen voor een cijfer nog door?
Op dit moment zullen we alleen formatief evalueren om te kijken of je de lesstof begrijpt. Ongeveer elke week zal dit per vak plaatsvinden. De letter o-m-v-g-u zal in magister gezet worden. Wanneer je een o of een m hebt gehaald, zul je extra aandacht moeten besteden aan de leerstof. Je vakdocent en je coach houden dit samen met jou goed in de gaten, zodat je niet achter gaat lopen.

Wat kan ik van mijn coach verwachten?
Je coach is net zoals anders je eerste aanspreekpunt. Twee keer per week hebben jullie online contact met elkaar. Deze vinden bij voorkeur plaats tussen 08.30-09.00 uur en 14.30- 15.00 uur. De coach zet deze afspraken per week in Peppels. Je bereidt het eerste gesprek voor volgens de voorbereiding die in Peppels staat. Dit ben je gewend.
Je coach gaat net zoals de vakdocent je extra goed volgen. Lukt het online werken? Ben je online aanwezig volgens rooster? Doe je je werk en hoe staat het met de voortgang?
Op 31 maart staan er voortgangsgesprekken gepland met je ouders. Of deze (online) nog doorgaan, of op een ander moment plaatsvinden, laten we jou en je ouders op een later tijdstip weten.

Wat kunnen mijn ouder(s), verzorger(s) doen?
Het is belangrijk dat je de informatie over onderwijs op afstand bespreekt met je ouders. Samen kunnen jullie bepalen waar je rustig kunt werken aan je schoolwerk. Het is ook goed om je rooster te bespreken en dat je gestimuleerd wordt om je aan de schooltijden te houden. Als er vragen zijn kunnen je ouder(s), verzorger(s) altijd mailen met de coach. Net zoals jullie gewend zijn.

Ik heb nog spullen in mijn kluisje kan ik deze ophalen?
Ja dat kan. Om hiervoor een afspraak te maken, bel je naar school: 033-4753147.

Wat als ik ziek ben?
Als je ziek bent en je niet kunt werken volgens het lesrooster in Peppels, dan melden je ouders je ziek via Info@amsfortcollege.nl. Het is belangrijk dat je ook weer beter gemeld wordt via dit emailadres. Je ziekmelding wordt in Magister genoteerd.

Mijn iPad doet het niet of ik heb geen iPad en er is ook geen ander device in huis. Wat nu?
Wanneer je geen device hebt, of deze is kapot, dan kan je via school een iPad of laptop lenen. Is dit het geval dan kunnen je ouder(s), verzorger(s), een mail sturen naar info@amsfortcollege.nl. Mevr. Ella Verweij neemt dan contact met hen op. Samen zorgen we voor een oplossing. Als je problemen hebt met je apps o.i.d. kun je dit mailen naar tecteam@amsfortcollege.nl. Informeer ook je coach.

Mijn ouder(s), verzorger(s) hebben een cruciaal beroep. Wat nu?
We verwachten van leerlingen op de middelbare school in eerste instantie dat zij goed thuis voor zichzelf kunnen zorgen. Voor leerlingen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen zullen wij waar dat toch gewenst is een aanbod doen om hen op school op te vangen. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor aanmelden door telefonisch contact op te nemen met de school 033-4753147. De school is dan van 09.00 uur tot 14.30 uur geopend voor deze leerlingen. Een medewerker van de school is aanwezig om deze leerlingen op te vangen en te voorzien van een plek waar zij kunnen werken aan hun schoolwerk. Voor meer informatie over cruciale beroepsgroepen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Hoe blijf ik op de hoogte?
Check regelmatig je mail.
Vanaf vandaag staat er op onze website www.amsfortcollege.nl onder de snel-button Corona allerlei informatie, zoals verstuurde mails e.d. We vinden het ook belangrijk om verbinding met elkaar te houden in deze bijzondere tijd, dus we maken filmpjes en delen ervaringen via social media en onze website. Als je ideeën hebt, of zelf iets wil laten zien, mail dit dan naar social@amsfortcollege.nl of stuur een DM naar Instagram. Denk hierbij aan de privacyregels.
Ik hoop je voldoende te hebben geïnformeerd, als je vragen hebt stel ze aan je coach. Met elkaar zorgen we ervoor dat het Amsfort-onderwijs op afstand een succes wordt.


Zorg goed voor jezelf en voor de ander! Wij rekenen op jullie.
Namens het Amsfort Team Mevr. Ella Verweij


GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.