Jongen-met-de-computer
jongens-in-de-gymzaal
Meisje-in-de-klas
Meisjes-in-de-klas
pannenkoeken-bakken
proefje-in-de-klas
We zullen de komende tijd onderwijs op afstand verzorgen. Hoe we dat doen is hier te lezen! We proberen de informatie zo actueel mogelijk te houden.

9 – 11 – 2020

Protocol volledig openen voortgezet onderwijs en beslisboom

Hier kunt u het protocol van de vo raad inzake de afspraken rondom COVID-19 inzien.

Protocol volledig openen VO

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.
Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. 

Beslisboom5 – 10 – 2020

Aanvullende richtlijnen: het dragen van mondkapjes

In het voortgezet onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober het dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s en bij sommige praktijklessen. In lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af.

Dit advies is gisteren geformuleerd na een overleg tussen het ministerie van onderwijs en vertegenwoordigers van de onderwijssectoren. Het Amsfort College neemt dit advies over. Vanaf maandag 5 oktober verwachten we dus, dat leerlingen en medewerkers een mondkapje dragen op het moment dat zij zich binnen school verplaatsen in de gangen en tijdens de pauzes.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.


GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.