Jongen-met-de-computer
jongens-in-de-gymzaal
Meisje-in-de-klas
Meisjes-in-de-klas
pannenkoeken-bakken
proefje-in-de-klas

We hebben de aanmelding goed ontvangen. Tot snel op onze informatieavond.

Verwerking gegevens
De gevraagde persoonsgegevens worden opgenomen in het leerlingenadministratiesysteem van het Amsfort College en verwerkt conform de wettelijke eisen die daarvoor gelden vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens kunnen worden verstrekt aan personeelsleden van de school en de instanties waaraan de school wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring op onze website. Wanneer een leerling niet wordt ingeschreven, worden de gevraagde gegevens per 1 oktober van het jaar van aanmelding verwijderd uit onze administratie.
GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.