Centrale examens komen te vervallen

Nieuws |

Aan het eind van deze ochtend liet Minister Slob in een persconferentie, onder andere, weten dat:

  • het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen;
  • leerlingen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma kunnenbehalen;
  • scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zoveel mogelijk op afstand te doen.

Concreet hebben wij vandaag van de minister tot begin juni de ruimte gekregen om de schoolexamens af te ronden om daarmee te voldoen aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In de periode daarna kunnen de herkansingen georganiseerd worden. Wij gaan in ieder geval door met de voorbereiding van onze eindexamenleerlingen op de schoolexamens en -waar nodig- de herkansingen. Ook zullen wij zo spoedig mogelijk de schoolexamens die op afstand georganiseerd kunnen worden hervatten. 

De schoolexamens starten weer op zijn vroegst op 6 april. Wij adviseren de leerlingen om de leerstof te blijven oefenen. Dinsdag 31 maart worden alle examenleerlingen besproken met het docententeam. Meer praktische informatie over hoe wij wat gaan organiseren met betrekking tot de laatste schoolexamens zal spoedig volgen. Hetzelfde geldt voor informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

GO! ervaar, ontdek, kies
Bouwen aan je skills
Je eigen coach
Amsfort studietijd
Be Strong vaktijd
Muziek, drama, dans, kunst

Wat is jouw kracht?
Waar wil jij goed in zijn?
Wat wil jij leren, ervaren en doen?

Bekijk brochure groep 8

Zelfstandig keuzes maken, plannen, geleidelijk meer verantwoordelijkheid nemen bij je leren en werken aan je skills. Je coach helpt je daarbij.

GO! is leuk en uitdagend en helpt je straks bij het kiezen van een beroep of opleiding

Op het Amsfort College werk je systematisch aan skills die je nu en straks nodig hebt.

Positief en uitdagend

We gaan uit van wat je al kunt, nemen je serieus en geven je verantwoordelijkheid. Dat merk je al meteen als je binnenkomt. We horen en zien je, overleggen met je, dagen je uit en geven complimenten.